Psihijatrija

  • Voditelj: dr. Dubravka Krstinić

    Možete k nama doći po savjet, na pregled ili psihoterapiju. 

    Dijagnosticiramo,savjetujemo i liječimo depresiju, psihotične poremećaje, probleme u ponašanju u adolescenciji, obiteljska psihoterapija.